icon-deicon-de

IPA i Evropski univerzitet

Nakon potpisivanja sporazuma, rektor je predstavnike IPA Brčko upoznao sa organizacijom univerziteta, načinom rada i opremom sa kojom raspolažu. Posebno je istakao studijski program za bezbjednost i forenziku, koji je u fokusu našeg interesovanja, gdje su predavači eminentni profesori iz te oblasti iz BiH i regiona. Po završetku posjete izražena je obostrana spremnost za što boljom saradnjom.

11136087 886309008093379 7431708878256610946 o