icon-deicon-de

POSJETA PREDSJEDNIKA IPA NOVI SAD

 koji će se u organizaciji IPA Novi Sad, održati dana 28.03.2015 godine u Sremskoj Kamenici. Nakon razgovora razmijenjeni su prigodni darovi.

2

3

1